Editors Picks

Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Η Ελλάδα δειλά κάνει στροφή προς το Ανοιχτό Λογισμικό

By on 10:14 π.μ.Η Περιφέρεια Αττικής χρησιμοποιεί Ανοιχτό Λογισμικό

 

Η Περιφέρεια Αττικής πήγε ένα βήμα μπροστά. Χρησιμοποιεί ανοιχτό λογισμικό  Η Περιφέρεια Αττικής είχε βρει στα σκαριά, ένα διαγωνισμό για προμήθεια, 1.400 ηλεκτρονικών υπολογιστών, προκειμένου να αναβαθμιστεί ο ο εξοπλισμός της Περιφέρειας Αττικής. Ο Αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Αθανασιάδης, αποφάσισε αντί για Microsoft Windows, να εγκαταστήσει ανοιχτό λογισμικό Linux.Η Περιφέρεια Αττικής με αυτήν την κίνηση επέλεξε να δίνει τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου όχι σε άδειες λογισμικού αλλά σε κόστος εργασίας εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού. Και για να το πούμε σε όσο πιο απλά ελληνικά γίνεται, με την επιλογή ανοικτού λογισμικού η Περιφέρεια επιτρέπει στον απόφοιτο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου να ανοίξει μια εταιρεία στην Ελλάδα και να υποστηρίζει εφαρμογές ανοικτού λογισμικού, αντί να μετακομίσει στην Γερμανία για να κάνει το ίδιο. Επιλέγει να βοηθήσει τον επιστήμονα που σπούδασε στην Ελλάδα να παραμείνει στην Ελλάδα, αλλά να είναι εξωστρεφής, να δημιουργήσει κι άλλες θέσεις εργασίας και να συνεισφέρει στην αύξηση του δημόσιου πλούτου. Επιλέγει να μην πληρώνει χρήματα σε άδειες που θα πάνε στο Redmond των ΗΠΑ ή σε θέσεις εργασίας χαμηλής εξειδίκευσης στην κάθε εταιρεία που μεταπωλεί λογισμικό στην Ελλάδα. Επιλέγει να μειώσει το κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο. Επιλέγει να κάνει ένα βήμα μπροστά κι όχι ένα πίσω. 

Ο Δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη (Θεσσαλονίκης) χρησιμοποιεί Ανοιχτό Λογισμικό Linux 


Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, από τον Σεπτέμβριο του 2011 είναι στην ευχάριστη θέση να συνεργάζεται με τον Σύλλογο Εθελοντών «Ένωση Ελλήνων Φίλων και Χρηστών Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα» (GreekLUG).  Η συνεργασία αυτή έχει πολλαπλά οφέλη για το Δήμο, καθώς πρόκειται για μια πολυεπίπεδη συνεργασία. Τα μέλη της Ένωσης αναβαθμίzουν παλιούς υπολογιστές που υπάρχουν σε υπηρεσίες και σχολεία του Δήμου, εγκαθιστώντας Ελεύθερο Λογισμικό, να δημιουργήσουν Εργαστήρια Πληροφορικής σε Σχολεία του Δήμου, αλλά και παράσχουν εθελοντικά την υποστήριξή τους και την τεχνογνωσία τους σε όλους τους Δημότες, σε ότι αφορά θέματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

Δήμος Καλαμαριάς-Θεσσαλονίκη ο πρώτος δήμος που χρησιμοποίησε Ανοιχτό λογισμικό 

 


Ο Δήμος Καλαμαριάς είναι ένας από τους λίγους δήμους πανελλαδικά που τόλμησε και εγκατέστησε Libreoffice σε όλες τις θέσεις εργασίας με την υποστήριξη του GreekLUG και αποδεικνύει ότι οι προσπάθειες μετάβασης και στη χώρα μας υπάρχουν και μάλιστα δείχνουν το δρόμο για μια νέα πραγματικότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών συμβάλλοντας  σημαντικά στη μείωση της δαιδαλώδους γραφειοκρατίας.
Εν κατακλείδι το εγχείρημα του open source στο δημόσιο μπορεί να είναι μια δύσκολή και επίπονη διαδικασία αλλά οι καρποί του δύνανται να οδηγήσουν μελλοντικά σε έναν ευέλικτο και αποδοτικό μηχανισμό χωρίς περιττές γραφειοκρατίες με σύγχρονες υπηρεσίες, όπως αρμόζει σε μια Ευρωπαϊκή χώρα.

Συμφωνία μεταξύ ΕΛΛΑΚ και Υπουργείου Οικονομίας 

 

Στις 5 Αυγούστου 2015 υπογράφηκε Προγραμματική Συμφωνία-Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου  Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και της μη-κερδοσκοπικής Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)Το πλαίσιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Υπουργός κ. Γιώργος Σταθάκης  και ο Πρόεδρος της ΕΕΛ/ΛΑΚ κ. Διομήδης Σπινέλλης. Μέσα από την Προγραμματική Συμφωνία-Πλαίσιο Συνεργασίας, η οποία έχει διάρκεια τεσσάρων ετών, στόχος είναι η από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση δράσεων ανοιχτότητας και ειδικότερα η:
  • Ενίσχυση της έρευνας και εφαρμογής ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία, προώθηση και επαναχρησιμοποίηση ανοιχτών δεδομένων, περιεχομένου και λογισμικού στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας
  • Αύξηση της τεχνογνωσίας σε σχέση με τα θέματα αυτά και
  • Υποστήριξη του Υπουργείου στο σχεδιασμό, κατάρτιση, υλοποίηση και παραλαβή μελετών και πρότυπων συστημάτων ανοιχτών τεχνολογιών που ενισχύουν την εθνική οικονομία, στους τομείς αρμοδιότητάς του, μέσα από το δίκτυο  διακεκριμένων επιστημόνων και μελών ΔΕΠ της Ελλάδας και του Εξωτερικού που είναι μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ καθώς και με συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς

Ανοιχτό λογισμικό στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Με την υπ’ αριθμόν Αρ. Πρωτ.: 32439 /ΓΔ4, 24/2/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτήθηκε η «Ομάδα Εργασίας Ανοιχτού Λογισμικού Περιεχομένου και Εξοπλισμού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με στόχους την συζήτηση θεμάτων που θα ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό του Υπουργείου και συγκεκριμένα:
α) η προώθηση ελεύθερου λογισμικού και των Ευρωπαϊκών Ανοιχτών Τεχνολογιών Arduino, RaspberryPi& RepRap που είναι Ευρωπαϊκές ανοιχτές τεχνολογίες.
β)η προώθηση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων-Ανοιχτό Ψηφιακό Υλικό
γ)η υποβολή προτάσεων για τον επικείμενο εξοπλισμό εργαστηρίων Πληροφορικής
δ)η υλοποίηση Δράσεων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ σε επίπεδο Δ/νσης Εκπ/σης καθώς και η ενδοσχολική επιμόρφωση με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών-πολλαπλασιαστών
ε) η δημιουργία «Κέντρου Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας» σε κάθε νομό.

Ανοιχτό λογισμικό στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

Ο Σίσυφος είναι ένα ελεύθερο, ανοιχτού κώδικα, διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αναλαμβάνει το βάρος της συλλογής της επεξεργασίας και της δημοσίευσης των απουσιών και των βαθμών των Μαθητών. Προσφέρει ηλεκτρονικό ημερολόγιο διδασκαλιών (Βιβλίο Ύλης) διαθέσιμο σε Καθηγητές και Μαθητές-Γονείς. Προσφέρει στους Καθηγητές ηλεκτρονική ατζέντα ανά μάθημα και Μαθητή με δυνατότητα επιλεκτικής δημοσίευσης παρατηρήσεων στους Μαθητές-Γονείς. Συμπληρώνει το Πληροφοριακό Σύστημα myschool του Υπουργείου Παιδείας στο επίπεδο της Σχολικής Μονάδας. Δεν απαιτεί επαναεισαγωγή δεδομένων. Αντλεί δεδομένα από το myschool και το πρόγραμμα δημιουργίας ωρολογίου προγράμματος ASC Advanced TimeTables (σε μορφή Excel και XML). Εξάγει δεδομένα για το myschool σε μορφή Excel. Δημιουργεί εκτυπώσεις σε μορφή PDF. Αποστέλλει email στους χρήστες. Διαθέτει ξεχωριστούς ρόλους για τους Μαθητές , τους Καθηγητές, τους Υπεύθυνους Τμημάτων, τους Υποδιευθυντές, το Γραμματέα, το Διαχειριστή του συστήματος και το Διευθυντή του σχολείου. Μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε εξυπηρετητή εντός της σχολικής μονάδας, είτε σε εξυπηρετητή του διαδικτύου (π.χ. του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου). Ο Σίσυφος δοκιμάστηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά στο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου Κρήτης κατά το Σχολικό Έτος 2014-2015. Δημιουργός του είναι ο Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Παπαδακάκης Νεκτάριος Αναπτύχθηκε εξολοκλήρου με εργαλεία – λογισμικό ανοιχτού κώδικα και διατίθεται ελεύθερα στην εκπαιδευτική κοινότητα, ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποιεί Ανοιχτό λογισμικό

 

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει την περίοδο 2012 ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στον Blogger πιτσιρίκο, είχε ομολογήσει πως γνωρίζει για το Ανοιχτό Λογισμικό και πως το χρησιμοποιεί και ο ίδιος . Μάλιστα η έκδοση Linux που χρησιμοποιεί ο Πρωθυπουργός είναι η Ubuntu Satan Edition

Διαβάστε την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα σττον Πιτσιρίκο εδώ


1 σχόλια: