Editors Picks

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

Το ανοιχτό λογισμικό στο Σύστημα Υγείας

By on 1:30 μ.μ.


Σήμερα, παρόλο που με τα διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα (Κοινωνία της πληροφορίας κλπ) έχει προχωρήσει αρκετά η μηχανογράφηση των νοσοκομείων, αρκετά νοσοκομεία δε διαθέτουν λειτουργικό σύστημα ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου, ή διαθέτουν σύστημα πληροφορικής μόνο για το διοικητικό κομμάτι τους.
Επιπλέον αρκετά Κέντρα Υγείας δε διαθέτουν αντίστοιχες υποδομές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης περίθαλψης αλλά και την αύξηση του οικονομικού κόστους.
Επίσης, η έλλειψη μηχανογράφησης κάποιων νοσοκομείων έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν φαινόμενα κακής διαχείρισης ιατρικού υλικού και εξοπλισμού με σημαντικό οικονομικό κόστος.


Ηλεκτρονικοί Ιατρικοί Φάκελοι Ανοικτού Λογισμικού: Η σημερινή πραγματικότητα και οι προοπτικές τους


Καθώς οι Ηλεκτρονικοί Ιατρικοί Φάκελοι (ΗΙΦ) συνεχώς επεκτείνονται για να εξασφαλίσουν την καλύτερη διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας και την υποστήριξη του ιατρικού προσωπικού, η παγκόσμια κοινότητα ανοικτού λογισμικού έχει ασχοληθεί ευρέως με την υλοποίηση και ανάπτυξη λογισμικού ανοιχτού κώδικα και για τον ΗΙΦ. Ο στόχος είναι η δημιουργία καλύτερου λογισμικού και η μείωση του κόστους εγκατάστασης και συντήρησης τέτοιων συστημάτων. Ο δεύτερος στόχος είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην εποχή της οικονομικής κρίσης, ιδιαίτερα για τη χώρα μας. Στην ομιλία θα περιγραφούν και θα αξιολογηθούν τα πιο δημοφιλή συστήματα ΗΙΦ ανοικτού κώδικα (openMRS openEMR, και patientOS) και θα αναλυθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες τους.

Αρχειοθέτηση ιατρικών ιστορικών με το MyPatients

 

Το λογισμικό το ονόμασε MyPatients, και είναι ένα ανοικτό σύστημα καταγραφής και αρχειοθέτησης ιατρικών ιστορικών για το μικρό ιατρείο, που χρησιμοποιεί τη MySQL σαν βάση δεδομένων και το OpenOffice.org ως front-end για τη λειτουργία του. Είναι ανεξάρτητο λειτουργικού συστήματος και βασίζεται στην Διεθνή Κωδικοποίηση Νόσων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ICD10, μεταφρασμένη πλήρως στα Ελληνικά. Το διαθέτει κάτω από την άδεια χρήσης GNU GPL 2.0, και λειτουργεί κάτω από όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν το OpenOffice.org και την MySQL.  
Το λογισμικό ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια όταν το Υπουργείο Υγείας δημοσίευσε την Ελληνική μετάφραση της Διεθνούς Κωδικοποίησης Νόσων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ICD10 σε μορφή απλού κειμένου. Χρειάστηκαν 3 χρόνια για να γίνει χτένισμα των χιλιάδων κωδικών και των τυχών σημειώσεων τους και το πέρασμά τους σε μορφή σχεσιακής βάσης δεδομένων. Η αρχική αυτή προσπάθεια υλοποιήθηκε σε περιβάλλον Windows με βάση δεδομένων το Paradox της Corel.
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε η βάση δεδομένων στο OpenOffice.org Calc 1.0 και δημιουργήθηκε μια φόρμα αναζήτησης για την εύκολη εύρεση κωδικών, στο OpenOffice.org Writer 1.0. Η δουλειά αυτή δημοσιεύτηκε στο internet με άδεις χρήσης GNU GPL 2.0. Το επόμενο βήμα ήταν η δημιουργία προγράμματος για την καταχώρηση ιατρικών ιστορικών ασθενών. Το λογισμικό συνέχισε να εξελίσσεται και όταν βγήκε η έκδοση του OpenOffice.org 3.1, που χρειάστηκε να γίνουν μεγάλες αλλαγές, καθώς η έκδοση 3.1 του OpenOffice.org, άλλαξε τον τρόπο που χειρίζεται την βάση δεδομένων.

Το Hospital

ο Hospital είναι ένα ελεύθερο Σύστημα Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου ανοικτού κώδικα με δυνατότητες κλιμάκωσης και μπορεί, με ελάχιστο κόστος, να προσφέρει μία ποιοτική λύση στον τομέα αυτό. Το λογισμικό υλοποιείται ως άρθρωμα (module) το οποίο εκτελείται μέσα στο επίσης ανοικτού κώδικα σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων openERP . Σε συνδυασμό με το openERP λοιπόν μπορεί να αποτελέσει μία πλήρη λύση μηχανογράφησης (προμήθειες, διαχείριση αποθήκης, διαχείριση προσωπικού).
Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του Συστήματος Υγείας της κάθε χώρας, απαιτείται η αναμόρφωση του λογισμικού Ιατρικού Φακέλου για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά. Αυτό το κενό ακριβώς φιλοδοξεί να καλύψει το Hospital στην κατηγορία των EMR ανοικτού κώδικα στην Ελλάδα.


Σε αρκετές χώρες το λογισμικό ανοικτού κώδικα έχει υιοθετηθεί στον χώρο της υγείας και τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρυντικά.
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου