Editors Picks

Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

Τα Linux στην παιδεία

By on 8:31 π.μ.

Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια είναι οι χώροι όπου διδάσκουμε στις επόμενες γενιές τις αξίες των κοινωνιών μας, αλλά επίσης και τη γνώση που χρειάζονται για να βρουν μια θέση στις κοινωνίες αυτές. Εκεί επίσης μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, πώς να αλληλεπιδρούν με το διαδίκτυο, κτλ...

Τα σχολεία θα πρέπει να διδάσκουν τα παιδιά ώστε να γίνουν σωστά μέλη της κοινότητας και τα σχολεία δεν πρέπει να παρέχουν κατάρτιση σε προϊόντα εταιρειών που δεν σέβονται την ελευθερία.

Υπάρχουν γενικοί λόγοι για τους οποίους όλοι οι χρήστες πρέπει να επιμένουν στη χρήση ελεύθερου λογισμικού: τους δίνει την ελευθερία να ελέγχουν τον υπολογιστή τους—με το ιδιόκτητο λογισμικό, ο υπολογιστής κάνει εκείνο που του λέει ο κάτοχος του λογισμικού να κάνει, και όχι αυτό που ο χρήστης θέλει. Το ελεύθερο λογισμικό προσφέρει επίσης στους χρήστες την ελευθερία να συνεργάζονται μεταξύ τους και να διάγουν μία τίμια ζωή. Αυτοί οι λόγοι ισχύουν τόσο για τα σχολεία, όσο και για τον καθένα μας. Ο στόχος αυτού του άρθρου είναι να παραθέσει πρόσθετους λόγους που ισχύουν κατά ιδιαίτερο τρόπο στην εκπαίδευση.


Κατ' αρχάς, το ελεύθερο λογισμικό μπορεί να επιτύχει εξοικονόμηση χρημάτων στα σχολεία. Το ελεύθερο λογισμικό δίνει στα σχολεία, όπως και σε όλους τους άλλους χρήστες, την ελευθερία αντιγραφής και αναδιανομής του λογισμικού, έτσι ώστε το σχολικό σύστημα να μπορεί να φτιάχνει αντίγραφα του λογισμικού για όλους τους υπολογιστές που διαθέτει. Στις φτωχές χώρες, αυτό μπορεί να βοηθήσει στην ελάττωση του ψηφιακού χάσματος.
Αυτός ο προφανής λόγος, αν και πρακτικά σημαντικός, είναι μάλλον επιφανειακός. Και οι κατασκευαστές ιδιόκτητου λογισμικού μπορούν να εξαλείψουν αυτό τον λόγο, χαρίζοντας αντίγραφα του λογισμικού στα σχολεία
Τα σχολεία έχουν να επιτελέσουν μία κοινωνική αποστολή: να διδάσκουν στους μαθητές να είναι πολίτες μίας ισχυρής, ικανής, ανεξάρτητης, συνεργατικής και ελεύθερης κοινωνίας. Πρέπει να ενθαρρύνουν τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού με τον ίδιο τρόπο που ενθαρρύνουν και την ανακύκλωση. Εάν τα σχολεία διδάσκουν στους μαθητές το ελεύθερο λογισμικό, τότε οι μαθητές θα τείνουν να το χρησιμοποιούν και μετά την αποφοίτηση τους. Αυτό θα βοηθήσει την κοινωνία, στο σύνολό της, να αποδράσει από την κυριαρχία (και τη χειραγώγηση) των πολυεθνικών εταιρειών.


Το ελεύθερο λογισμικό επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν πώς λειτουργεί το λογισμικό. Μερικοί μαθητές, όταν φθάσουν στην εφηβεία, θέλουν να μάθουν τα πάντα για τον υπολογιστή τους και το λογισμικό του. Νοιώθουν μια έντονη περιέργεια να διαβάσουν τον πηγαίο κώδικα των προγραμμάτων που χρησιμοποιούν καθημερινά. Για να μάθουν να γράφουν καλό κώδικα, οι μαθητές πρέπει να μελετήσουν και να συγγράψουν πολύ κώδικα. Έχουν ανάγκη να μελετήσουν και να κατανοήσουν πραγματικά προγράμματα, που χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους στην πράξη. Μόνο το ελεύθερο λογισμικό μπορεί να το επιτρέψει αυτό.


Ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο το ελεύθερο λογισμικό πρέπει να χρησιμοποιείται στα σχολεία, είναι η παροχή ηθικής διαπαιδαγώγησης.Τα σχολεία πρέπει να διδάξουν στους μαθητές βασικές αρχές και χρήσιμες ικανότητες, αλλά δεν είναι μόνο αυτή η δουλειά τους. Η θεμελιωδέστερη αποστολή των σχολείων είναι να διδάξουν στους ανθρώπους πώς να γίνουν καλοί πολίτες, πράγμα που περιλαμβάνει και τη συνήθεια να βοηθούν τους άλλους. Στον κλάδο της πληροφορικής, αυτό σημαίνει να διδάσκουν στον κόσμο να μοιράζονται το λογισμικό. Τα σχολεία, αρχίζοντας από τα νηπιαγωγεία, θα πρέπει, πάνω από όλα, να λένε στους μαθητές τους: “Αν φέρετε λογισμικό στο σχολείο, θα πρέπει να το μοιραστείτε με τους υπόλοιπους μαθητές. Και θα πρέπει να δείχνετε τον πηγαίο κώδικα στην τάξη, σε περίπτωση που κάποιος θέλει να μάθει.”
Ασφαλώς, το σχολείο θα πρέπει να εφαρμόζει αυτά που κηρύττει: όλο το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στο σχολείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στους μαθητές για να μπορούν να το αντιγράφουν, να το παίρνουν στο σπίτι τους, αλλά και να το αναδιανέμουν περαιτέρω.
Το να διδάσκουμε στους μαθητές να χρησιμοποιούν ελεύθερο λογισμικό και να συμμετέχουν στην κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού, αποτελεί ένα βιωματικό μάθημα πολιτικής αγωγής. Διδάσκει επίσης στους μαθητές το παράδειγμα για το μοντέλο της προσφοράς προς τα κοινά, σε αντιπαράθεση με το μοντέλο του βαθύπλουτου. Όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης θα πρέπει να χρησιμοποιούν ελεύθερο λογισμικό.


Παιχνίδι και γνώση
Το Gcompris είναι μια σουίτα που περιέχει πάνω από 80 εκπαιδευτικά παιχνίδια και δραστηριότητες για παιδιά από 4 μέχρι 10 χρονών.
Το Kalzium είναι ένα πακέτο για να ανακαλύψετε και να ερευνήσετε πληροφορίες για τον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Είναι πολύ χρήσιμο για το μάθημα της Χημείας.
To Kanagram είναι μια εφαρμογή που δίνει αναγραμματισμένες λέξεις και ο μαθητής προσπαθεί να βρει τη σωστή.
Το πρόγραμμα KBruch βοηθάει τους μαθητές να εξασκηθούν στους υπολογισμούς που περιλαμβάνουν κλάσματα.
Το KhangMan είναι ένα κλασικό παιχνίδι κρεμάλας, όπου οι μαθητές προσπαθούν να μαντέψουν μια λέξη γράμμα – γράμμα. Υπάρχει μετάφραση στα Ελληνικά αλλά οι λέξεις είναι στα Αγγλικά. 
Η εφαρμογή Keduca είναι ένα πακέτο, που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά διαγωνίσματα για τους μαθητές. Στις ερωτήσεις μπορούν και να περιλαμβάνονται εικόνες, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με διαφορετικά βάρη και χρονικά όρια
Το πρόγραμμα Kig επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές να δημιουργήσουν γεωμετρικές κατασκευές υψηλής ακρίβειας.
Η εφαρμογή KmPlot είναι ένα σχεδιαστικό πακέτο και ένα πακέτο σχεδιασμού μαθηματικών συναρτήσεων. Υποστηρίζει συναρτήσεις με παραμέτρους και με πολικές συντεταγμένες. Τα σχέδια μπορούν επίσης να εκτυπωθούν με υψηλή ακρίβεια.
Το KPercentage είναι μια μαθηματική εφαρμογή που βοηθάει τους μαθητές να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στον υπολογισμό ποσοστών.
Το KStars είναι ένα πλανητάριο που προσφέρει μια ακριβή γραφική προσομοίωση του νυχτερινού ουρανού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει λεπτομέρειες για 130.000 άστρα, 13.000 ουράνια σώματα και όλους τους πλανήτες.
Το Ktouch βοηθάει τους μαθητές να μάθουν γρήγορα και σωστά τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης.
Το KTurtle είναι ένας διερμηνευτής της γλώσσας προγραμματισμού Logo, η οποία είναι μια γλώσσα πολύ εύκολη στην εκμάθηση, άρα μπορεί να χρησιμοποιείται εύκολα από μικρά παιδιά.
Με την εφαρμογή KVerbos μπορείτε να εξασκηθείτε στην κλίση ισπανικών ρημάτων.
Το KvocTrain είναι μια εφαρμογή για να εξασκήσετε το λεξιλόγιο εργασίας με διασκεδαστικά ηχητικά εφέ.
Με το KwordQuiz μπορείτε να δημιουργήσετε διάφορα quiz. Η εφαρμογή Tux Paint είναι ένα ελεύθερο πρόγραμμα σχεδιασμένο για μικρά παιδιά. Το πρόγραμμα παρέχει ένα εύκολο περιβάλλον

Το Summer hill είναι ένα ιδιωτικό σχολείο για παιδιά από 6-17 ετών (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). Λειτουργεί ως οικοτροφείο, δηλαδή τα παιδιά τρώνε και κοιμούνται μέσα. Σήμερα έχει 90 περίπου μαθητές από διάφορες χώρες του κόσμου και 10 καθηγητές. Ιδρύθηκε από τον A.S.Neill στο Leiston  της Αγγλίας μια πόλη λίγο πιο βόρεια  από το Λονδίνο. Είναι σχολείο αντιαυταρχικής αγωγής. Η βασική του φιλοσοφία είναι ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν είναι ελεύθερα παρά όταν εξαναγκάζονται. Γι αυτό όλα τα μαθήματα είναι προαιρετικά και οι μαθητές αποφασίζουν μόνοι τους πως θα αξιοποιήσουν το χρόνο τους.

Το σχολείο διοικείται από τους ίδιους τους μαθητές και τους καθηγητές. Τα μαθήματα  που προσφέρονται εκτός από τα κλασσικά (Αγγλικά, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες κλπ) είναι ξυλουργική, ηχοληψία, μουσική, ζωγραφική, θέατρο, μαγειρική κ.α.).
Στην αρχή κάθε τριμήνου οι μαθητές δηλώνουν ποια μαθήματα θέλουν να παρακολουθήσουν και με βάσει τις επιλογές τους, βγαίνει το ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι σχέσεις του Summer hill με τη Βρετανική  κυβέρνηση  δεν είναι και οι καλύτερες. Έχει επιθεωρηθεί περισσότερες φορές από όλα τα άλλα σχολεία.
Όλα τα ιδιωτικά σχολεία έχουν πόρτες και φύλακα ενώ  το Summer hill δεν έχει καν πόρτα. Η Ζόι Ρέντχεντ είναι η σημερινή διευθύντρια, κόρη του ιδρυτή. Το διαφημιστικό φυλλάδιο του σχολείου έχει ελάχιστες φωτογραφίες από τα μαθήματα και παρά πολλές από τα παιδιά να παίζουν. Η σχολική συνέλευση είναι ο πιο σημαντικός θεσμός του σχολείου αυτού. Εκεί λύνονται όλα τα προβλήματα της κοινότητας και ψηφίζονται όλοι οι νόμοι. Ακούνε όλοι με προσοχή ο ένας τον άλλο και όλοι έχουν ίση ψήφο μεταξύ τους ακόμη και οι μαθητές με τη διευθύντρια.
Επίσης οι μαθητές μπορούν να περνούν εβδομάδες ακόμη και μήνες χωρίς να πατήσουν το πόδι τους στο σχολείο. Εργασίες εκτός μαθήματος, βαθμοί και εξετάσεις δεν υπάρχουν. Το προαύλιο είναι 45 στρέμματα. Έχει γήπεδο του ποδοσφαίρου, γήπεδο χόκεϊ, πισίνα και ένα μικρό δάσος. Τα μεγαλύτερα παιδιά (13-17) ζουν μόνα τους και έχουν δικά τους δωμάτια. Ενώ τα μικρότερα ζουν με τους “house parents” δηλαδή ενήλικες που τα προσέχουν.
Το κάπνισμα απαγορεύεται στα δωμάτια. Επιτρέπεται μόνο έξω και μακριά από τα μικρά παιδιά, γι αυτό και το πρόστιμο είναι μεγάλο. Τα παιδιά δεν αποχωρίζονται τελείως την οικογένεια τους αφού έχουν μεγάλες διακοπές για να βρίσκονται μαζί τους. Δυο μήνες το καλοκαίρι, ένα μήνα τα Χριστούγεννα και ένα μήνα το Πάσχα.
Ο ιδρυτής A.S.Neill ήταν εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Υποστήριζε ότι τα παιδιά έχουν δικαιώματα και δεν ανήκουν σε γονείς και καθηγητές και ότι είναι έγκλημα να τα χτυπάς και να τα αναγκάζεις να κάνουν πράγματα που δεν θέλουν. Οι απόψεις θεωρήθηκαν  αναρχικές στην εποχή του αλλά σήμερα υπάρχουν στην Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Πίσω από τον όρο «ανθρώπινο σχολείο» που χαρακτηρίζει το Summer hill βρίσκονται χωρίς αμφιβολία οι ιδέες του Neill για ένα ελεύθερο σχολείο χωρίς καταπίεση και με πολύ χαμηλές απαιτήσεις που συνειδητά καλλιεργεί  τους μαθητές αντί να τους μορφώνει σε βάθος.
Η βασική θέση του δημιουργού του σχολείου A.S.Neill καθώς και της συζύγου του ήταν  να δημιουργήσει το σχολείο κατάλληλο για τα παιδιά και όχι τα παιδιά κατάλληλα για το σχολείο! Ο στόχος της αγωγής συνίσταται για τον Neill στην κατάκτηση της χαράς και της ευτυχίας. Με την αγωγή πρέπει να αναπτυχθούν τόσο οι διανοητικές όσο και οι συναισθηματικές δυνάμεις του παιδιού. Ο δάσκαλος δεν ασκεί καταναγκασμό στο παιδί αλλά ούτε και το παιδί καταναγκάζει το δάσκαλο. Ο δάσκαλος πρέπει να είναι πάντα ειλικρινής.
Ο Neill θέλησε μέσα από την παιδαγωγική του αυτή κίνηση  να απομυθοποιήσει την αυθεντία. Τάχθηκε κατά των παραδοσιακών αρχών που ίσχυαν μέχρι τότε στα υπόλοιπα σχολεία .Θέλει το σχολείο του ελεύθερο και εκσυγχρονισμένο , ικανό να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν ελεύθερες και ισχυρές προσωπικότητες.
Το Summer hill είναι μια κοινότητα  στην οποία τα παιδιά δημιουργούν τις δίκες τους αξίες. Τα προβλήματα συζητιούνται και η ισότητα  που αναπτύσσεται δημιουργεί σχέσεις που διέπονται από φιλικότητα και ειλικρίνεια.
Η λειτουργία του Summer hill για 75 χρόνια και η επιτυχία του στην παροχή ενός ευτυχισμένου περιβάλλοντος για τα παιδιά είναι η συνεχής απόδειξη για την επισήμανση του Neill ότι «Προτιμώ ένα σχολειό που βγάζει ευτυχισμένους οδοκαθαριστές παρά νευρωτικούς επιστήμονες»!

Linux, μια εναλλακτική λύση για τα σχολεία: Ένα ενδιαφέρον άρθρο για τα σχολεία της Indiana.

Τα σχολεία της Ιντιάνα είχαν μια εξαιρετική υποδομή δικτύου και με έναν σημαντικό αριθμό υπολογιστών. Παρόλα αυτά σε κάθε μαθητή αντιστοιχούσε λιγότερο από μια ώρα την εβδομάδα χρήσης του υπολογιστή.
Το Υπουργείο Παιδείας της Indiana γνώριζε ότι κάθε μαθητής χρειαζόταν έναν υπολογιστή. Αλλά το κόστος ενός τέτοιου έργου μόνο για την ετήσια χορήγηση αδειών λογισμικού θα έφτανε τα 100 εκατομμύρια δολάρια.
Η λύση βρίσκονταν στο ανοικτό λογισμικό.
Σήμερα, περισσότερα από 100.000 παιδεία στα σχολεία της Ιντιάνα έχουν τους δικούς τους υπολογιστές χάρη σε τεχνολογία ανοικτού κώδικα.
Με αλλά λόγια τα παιδιά των σχολείων της Ιντιάνα, αντί να χρησιμοποιούν υπολογιστές με λειτουργικά συστήματα είτε της Microsoft είτε της Apple, τους δοθήκαν υπολογιστές με λειτουργικά βασισμένα σε Linux OS (στην περίπτωση αυτή, οι διανομές των πακέτων προσφέρθηκαν από την Red Hat, Novell, και το Ubuntu) και με προεγκατεστημένο ελεύθερο λογισμικό ανοικτού λογισμικού (κοινώς αναφερόμενο ως FOSS).

Τα Linux στον ερευνητικό τομέα


Το Neuro-Evolving Robotic Operatives, ή NERO για συντομία, είναι ένα μοναδικό παιχνίδι στο οποίο έχετε στην κατοχή σας ευφυής πράκτορες. Και τι εννοούμε με αυτό;
Εκπαιδεύετε το δικό σας ρομποτικό στρατό με γνώμονα την τεχνική τους νοημοσύνη, έχοντάς τους έτοιμους για online αναμετρήσεις με αντίπαλες ομάδες φίλων σας! Φανταστικό παιχνίδι και μάλιστα εντελώς δωρεάν!

Το NERO είναι αποτέλεσμα ενός ακαδημαϊκού ερευνητικού έργου στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με βάση έναν αλγόριθμο ονόματι rtNEAT. Είναι επίσης μια πλατφόρμα για μελλοντική έρευνα στην τεχνολογία intelligent agent. Το πρόγραμμα NERO διευθύνεται από μια ομάδα Νευρωνικών Δικτύων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν.

Συσκευή εντοπίζει λογισμικό malware σε usb δίσκους

Tο ιδιωτικό ερευνητικό εργαστήριο Ιcarus Labs του οργανισμού Cyber Security & Foundation, έχει δημιουργήσει  ένα πρόγραμμα  που θα μετατρέψει το Rasberry Pi, έναν μικρό υπολογιστή που τρέχει σε Linux, σε φορητό σαρωτή (scanner) για λογισμικό malware.
Οι χρήστες θα συνδέουν στο σύστημα τον USB δίσκο που επιθυμούν να ελεγχθεί και το Rasberry Pi θα εκτελεί σάρωση, ώστε να διαπιστωθεί εάν τα αρχεία που περιέχει είναι κακόβουλα ή όχι.
Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται  μέσω της λήψης μιας μοναδικής τιμής που συνδέεται με κάθε αρχείο, το MD5 hash, το οποία στην συνέχεια θα υποβάλλεται σε έναν διακομιστή για επεξεργασία. Ο διακομιστής θα ελέγχει εάν το αρχείο είναι παρόν σε μια βάση δεδομένων κακόβουλου λογισμικού και θα ανταποκρίνεται αναλόγως.
Η συσκευή είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που δεν διαθέτουν τεχνικές γνώσεις, όπως οι φρουροί ασφαλείας και μπορεί να αναπτυχθεί σε σημεία εισόδου, για την έγκαιρη ανίχνευση κακόβουλου λογισμικού που ενδέχεται να μεταφέρεται μέσω USB δίσκων.


Κατά τη διάρκεια των επόμενων 5 χρόνων το Linux αναμένεται να γνωρίσει την ταχύτερη ανάπτυξη από όλα τα λειτουργικά συστήματα για smartphones, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 75%. Σε αυτό κατέληξε έρευνα της ABI Research, η οποία προβλέπει ότι το 2012 οι συσκευές των οποίων το λειτουργικό σύστημα θα βασίζεται στο Linux θα αποτελούν το 31% της αγοράς, το οποίο αντιστοιχεί σε 331 εκατομμύρια συσσωρευμένες πωλήσεις συσκευών κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Ο υπεύθυνος για την έρευνα, Stuart Carlaw, δήλωσε «σοβαρές πρωτοβουλίες όπως της Intel έχουν αρχίσει να αποκτούν ρυθμό και momentum, ενώ η κοινότητα των παρόχων εξακολουθεί να αναγνωρίζει το Linux ως ένα από τα λίγα λειτουργικά συστήματα που σκοπεύει να υποστηρίξει μακροπρόθεσμα. Το Linux οφελείται από την αυξανόμενη υποστήριξη από κατασκευαστές, όπως κυρίως η Motorola, αλλά και η Nokia με κάποιες ανορθόδοξες συσκευές που στοχεύουν σε κινητές ευρυζωνικές εφαρμογές». Η άνοδος του κινητού broadband, και o αντίκτυπός του στην σύγκλιση των συσκευών, γυρίζουν το παιχνίδι υπέρ του Linux.1). Οι περισσότεροι web servers στο internet (διακομιστές που φιλοξενούν ιστοσελίδες) λειτουργούν σε περιβάλλον Linux. Η Google, το Facebook, το Amazon χρησιμοποιούν linux servers για τις ιστοσελίδες τους.
2). Το android έχει πυρήνα Linux. Το κινητό μας που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα βασίζεται ουσιαστικά…στο Linux!
3). Τα dvd players, dvr’s (καταγραφικά) και κάποιες smart tv’s έχουν ένα «μικρό» linux μέσα τους αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι.
4). Πολλές εταιρίες που παράγουν ταινίες όπως η Dreamworks και η Disney, χρησιμοποιούν linux.
5). Το αγαπημένο πολλών PlayStation 3 χρησιμοποιεί Linux.
6). Επίσης το Linux χρησιμοποιείται σε πολλές άλλες εταιρίες και εφαρμογές, όπως σε πύργους εναέριας κυκλοφορίας για αεροπλάνα, στην γνωστή αυτοκινητοβιομηχανία  Toyota, στο γρήγορο τραίνο της Ιαπωνίας, σε πυρηνικά υποβρύχια, στο CERN (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών) και πολλά άλλα…

Επιμέλεια 
Βαδράτσικας Χρήστος


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου